La meva llista de blogs

About Me

Alberto De La Rubia Navarro
Visualitza el meu perfil complet
Amb la tecnologia de Blogger.

Configurar Hojas en Google Drive


Que es Libreoffice?


Què és un STORYBOARD?

 • És un esbós d’un guió.
 • Conté una vinyeta per a cada plà. 
 • Cada vinyeta té un text amb informació: So, efectes especials…
 • Acció lineal ( és una vinyeta darrere d’una altra) o no lineal (amb bots entre vinyetes)
 • Funcions:
  • Plasmar gràficament l’estructura
  • Servir de guía a tot l’equip de treball.

Elements d'un guió


 • Introducció o idea inicial: Dues línies defineixen la producció multimèdia.
 • Objectiu: Què volem aconseguir.
 • Sinopsis: Resum de l’aplicació multimèdia.
 • Característiques multimèdia: Detall dels elements multimèdia principals i les seues interaccions.
 • Contingut: És la part més important. És la informació de tot el que vorem en la pantalla: Guió narratiu, tècnic i storyboard.
 • Públic objectiu: A qui va dirigida la producció (tipus de persona, edat…)
 • Bibliogràfia: Recursos utilitzats.

Per que s'utilitzen les bases de dades?


 • Emmagatzemar i ordenar informació.
 • Localitzar informació.
 • Realitzar càlculs.
 • Imprimir resultats.
 • Les BBDD gestionen informació:
  • Professional: bancaris, hisenda, nòmines, clients…
  • Personal: llibres, discos, agenda...